Klachtendienst

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel doet al het mogelijke om een optimale dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrijven te waarborgen. Als u echter opmerkingen heeft over een van onze diensten, zijn we geïnteresseerd om dit te weten. Zo draagt u bij aan de verbetering van onze diensten.

Bedankt voor uw feedback

U kunt uw klachten over de diensten van de GOB doorsturen naar de klachtendienst via de onderstaande contactgegevens. Een klacht wordt als ontvankelijk beschouwd als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

Onze inzet voor verbetering

Uw feedback stelt ons in staat om onze diensten voortdurend te verbeteren. We laten u binnen de tien dagen weten of uw klacht aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en of we meer informatie nodig hebben om deze te verwerken.

Als uw klacht aan de voorwaarden voldoet, zullen we een oplossing zoeken met de betreffende dienst alsook verbeteringsmaatregelen. We zullen u uiterlijk binnen de 60 dagen na het indienen van uw klacht op de hoogte brengen van de genomen maatregelen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Klachtendienst – Directie Kwaliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Tel.: +32 (0)2 800 37 54
e-mail: klachten@gob.brussels
U hebt de mogelijk om een online formulier via IRISbox in te sturen.