Uw inschrijving voor het programma

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn geopend.

Er zijn twee mogelijkheden om de subsidie van de producten aan te vragen en te ontvangen. In beide gevallen moet de school zich inschrijven voor het programma en de bevestiging krijgen van haar inschrijving.

  • De school betaalt rechtstreeks aan de leverancier. In dit geval moet alleen de school zich inschrijven voor het programma. Zij vraagt en ontvangt de subsidie.
  • De leverancier aanvaardt dat hij niet rechtstreeks wordt vergoed voor de geleverde producten aan de school. In dit geval moeten zowel de school als de leverancier zich inschrijven voor het programma. De leverancier vraagt en ontvangt de subsidie.

De inschrijvingen voor het programma ‘Fruit, groenten en melk op school’ moeten elk jaar vóór 31 oktober gebeuren. Na deze datum wordt geen enkele subsidieaanvraag nog aanvaard.

Hoe schrijft u uw school in?

Vul het inschrijvingsformulier (pdf) in en stuur het vóór 31 oktober naar Brussel Economie en Werkgelegenheid, ofwel via e-mail naar fruit-school@gob.brussels, ofwel via de post naar onderstaand adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie – Landbouw
Programma Fruit-groenten-melk op school
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

U moet bij het inschrijvingsformulier het bewijs van het respecteren van de gunningsprocedure van overheidsopdrachten bijvoegen.

U krijgt een ontvangstbewijs van uw aanvraag. Dit ontvangstbewijs is geen bevestiging van uw inschrijving. In deze fase kunt u dus nog geen producten beginnen uitdelen.

Hoe krijgt u de bevestiging van uw inschrijving?

Indien uw aanvraag aanvaard wordt, stuurt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u de bevestiging dat de school is ingeschreven voor het programma. Deze inschrijving is 1 jaar geldig.

U ontvangt ook:

  • een erkenningsnummer dat bij elke communicatie gebruikt moet worden;
  • affiches van het programma over de thema’s melk, groenten en fruit. Hang die op aan de hoofdingang van de school, waar leerlingen en ouders ze kunnen zien.
Affiche Lait - cliquer pour agrandir
Affiche Fruits et légumes - cliquer pour agrandir

Hoe kunt u uw inschrijving aanpassen?

Wenst u de gegevens van uw inschrijving te wijzigen? Stuur dan het formulier voor de aanpassing van inschrijving (pdf) naar bovenvermeld adres.