Uw inschrijving voor het programma

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn geopend.

Het programma ‘Fruit, groenten en melk op school’ voorziet twee mogelijkheden om de subsidie van de producten aan te vragen en te ontvangen: via de school of via de leverancier. Naargelang de gekozen optie, moet u zich al dan niet inschrijven als leverancier.

  • Indien de deelnemende school u rechtstreeks betaalt, moet alleen zij zich inschrijven voor het programma. Zij vraagt en ontvangt dan de subsidie.
  • Indien u aanvaardt om de producten te leveren zonder rechtstreeks door de school vergoed te worden, dan moet u zich ook inschrijven voor het programma. U vraagt en ontvangt dan de subsidie.

Opgelet: de inschrijving moet gebeuren vóór 31 oktober van elk jaar. Na deze datum wordt geen enkele subsidieaanvraag nog aanvaard.

Hoe schrijft u zich in?

Vul dit inschrijvingsformulier (pdf) in en stuur het vóór 31 oktober naar Brussel Economie en Werkgelegenheid, ofwel via e-mail naar fruit-school@gob.brussels, ofwel via de post naar onderstaand adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie – Landbouw
Programma Fruit-groenten-melk op school
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Hoe krijgt u de bevestiging van uw inschrijving?

Zodra uw aanvraag aanvaard wordt, ontvangt een bevestiging met de post. U ontvangt u ook een erkenningsnummer dat u bij elke communicatie moet vermelden.

Hoe kunt u uw inschrijving aanpassen?

Wenst u de gegevens van uw inschrijving te wijzigen? Stuur dan het formulier voor de aanpassing van inschrijving (pdf) naar bovenvermeld adres.