Levering van de producten

Als leverancier bezorgt u de producten aan de school, die ze vervolgens uitdeelt aan de leerlingen.

Wanneer gaat de levering van start?

Indien de school u rechtstreeks vergoedt, kan de levering van fruit- groenten en/of melkproducten aanvangen zodra de school de bevestiging kreeg van haar inschrijving.

Indien u aanvaardt de producten te leveren aan de school zonder rechtstreeks vergoed te worden, kan de levering pas aanvangen nadat zowel de school als de leverancier geldig zijn ingeschreven.