Scholen - De betaling van de subsidie aanvragen - Fruit, groenten en melk op school

De betaling van de subsidie aanvragen

Wie vraagt de betaling van de subsidie aan?

Indien alleen de school zich inschrijft en dus de middelen voorschiet, betaalt ze het volledige bedrag aan de leverancier en vraagt zij de subsidie aan.

Opgelet: voor uw subsidieaanvraag moet u volgende documenten bewaren:

  • kopieën van de facturen van de leverancier;
  • de betalingsbewijzen.

De facturen (vergezeld van leveringsbewijzen indien nodig) moeten een resem nuttige informatie bevatten. Meer weten? Raadpleeg de modellen hieronder:

Indien de leverancier eveneens is ingeschreven en aanvaardt dat hij niet rechtstreeks door de school vergoed wordt, moet hij de subsidie aanvragen. De school moet haar deel van het formulier invullen en bevestigen dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden en overeenstemt met haar bestelling. Indien de leverancier een hoger bedrag factureert dan het geschatte bedrag van de subsidie (hoger dan het forfait van de subsidie, niet gesubsidieerde producten of ontoereikende hoeveelheid ten opzichte van de inschrijving), moet de school de meerkost betalen.

Wanneer de betaling van de subsidie aanvragen?

De betaling van de subsidie moet aangevraagd worden aan het einde van elk trimester en uiterlijk drie maanden na het einde van dit trimester.

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de steun uit – of deelt zijn gemotiveerde weigeringsbeslissing of zijn gemotiveerde beslissing van gedeeltelijke steuntoekenning mee – binnen de drie maanden na de ontvangst van de subsidieaanvraag en na onderzoek van het dossier.

KALENDER VOOR HET INDIENEN VAN DE STEUNAANVRAGEN

UitdeelperiodeUiterste datum voor het indienen van de steunaanvraag
Van september tot decembervóór de 31ste maart die volgt
Van januari tot maartvóór de 30ste juni die volgt
Van april tot junivóór de 30ste september die volgt

Zodra de uiterste indieningsdatum voor de steunaanvragen verstreken is, wordt een vermindering toegepast op het berekende steunbedrag. Deze vermindering bedraagt:

  • 5% van het bedrag indien de termijnoverschrijding tussen 1 en 30 dagen ligt.
  • 10% van het bedrag indien de termijnoverschrijding tussen 31 en 60 dagen ligt.

Indien de termijnoverschrijding meer dan 60 dagen bedraagt, wordt een bijkomende vermindering van 1% per dag toegepast op het saldo.

Hoe gaat u te werk?

Om de betaling van de subsidie aan te vragen, moet u uw aanvraag sturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid, ofwel via e-mail naar fruit-school@gob.brussels post naar onderstaand adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie – Landbouw
Programma Fruit-groenten-melk op school
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Volgende documenten moet u toevoegen aan uw aanvraag: