Selectie van de leveranciers

De scholen selecteren de leveranciers van fruit, groenten en melkproducten in functie van hun behoeften. De selectie gebeurt volgens de gunningsprocedure van overheidsopdrachten, met respect voor bepaalde verplichtingen. De producten die aan de scholen geleverd worden, moeten eveneens beantwoorden aan bepaalde criteria.