Leveren en uitdelen van de producten

Wanneer mag u de producten beginnen uitdelen?

Indien de school de leverancier rechtstreeks vergoedt, kan ze fruit, groenten en/of melkproducten beginnen uitdelen zodra haar inschrijving bevestigd is.

Indien de leverancier aanvaardt de producten te leveren aan de school zonder rechtstreeks vergoed te worden, kan het uitdelen pas beginnen nadat zowel de school als de leverancier geldig zijn ingeschreven.

Hoe verloopt het uitdelen van fruit, groenten en melkproducten?

De producten, die gesubsidieerd worden door het programma, zijn uitsluitend bestemd voor de leerlingen, die ze gratis aangeboden krijgen. De leerkrachten en het omkaderende personeel mogen in geen geval de gesubsidieerde producten verbruiken.

Het fruit, de groenten en de melkproducten worden tijdens de schooluren en in de school uitgedeeld en verbruikt. De producten mogen niet meegenomen worden buiten de schoolmuren. We bevelen aan om het verbruik in de voormiddag aan te moedigen. De producten mogen niet verbruikt worden bij het middagmaal of tijdens de voorschoolse of naschoolse opvang.

Vermijd verspilling van voeding! Wordt een product niet verbruikt door een leerling, bewaar het dan voor de volgende dag of geef het aan een andere leerling.