Leveranciers - De betaling van de subsidie aanvragen - Fruit, groenten en melk op school

De betaling van de subsidie aanvragen

Indien u akkoord ging met een uitgestelde betaling van uw bestelling en als leverancier ingeschreven bent voor het programma, vraagt u de subsidie aan en ontvangt u ze van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Wanneer de betaling van de subsidie aanvragen?

De betaling van de subsidie moet aangevraagd worden aan het einde van elk trimester en uiterlijk drie maanden na het einde van dit trimester.

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de steun uit – of deelt zijn gemotiveerde weigeringsbeslissing of zijn gemotiveerde beslissing van gedeeltelijke steuntoekenning mee – binnen de drie maanden na de ontvangst van de subsidieaanvraag en na onderzoek van het dossier.

Zodra de uiterste indieningsdatum voor de steunaanvragen verstreken is, wordt een vermindering toegepast op het berekende steunbedrag. Deze vermindering bedraagt:

  • 5% van het bedrag indien de termijnoverschrijding tussen 1 en 30 dagen ligt.
  • 10% van het bedrag indien de termijnoverschrijding tussen 31 en 60 dagen ligt.

Indien de termijnoverschrijding meer dan 60 dagen bedraagt, wordt een bijkomende vermindering van 1% per dag toegepast op het saldo.

Hoe gaat u te werk?

Om de betaling van de subsidie aan te vragen, moet u uw aanvraag sturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid, ofwel via e-mail naar fruit-school@gob.brussels, ofwel via de post naar onderstaand adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie – Landbouw
Programma Fruit-groenten-melk op school
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Volgende documenten moet u toevoegen aan uw aanvraag:

  • Het steunaanvraagformulier
    Fruit en groenten
    Melkproducten
  • Kopieën van de door de leverancier opgemaakte facturen (vergezeld van leveringsbewijzen indien de facturen niet alle noodzakelijke informatie bevatten).

Opgelet: de deelnemende onderwijsinstelling moet haar deel van het formulier invullen, bevestigen dat de levering wel degelijk plaatsvond en overeenstemde met de bestelling.

De facturen (vergezeld van leveringsbewijzen indien nodig) moeten een resem nuttige informatie bevatten. Meer weten? Raadpleeg de modellen hieronder.