Keuze van de leveranciers

Om als onderwijsinstelling te kunnen deelnemen aan het programma, moet u eerst een leverancier van fruit, groenten en/of melkproducten selecteren.

De selectie van de leverancier moet gebeuren via een openbare aanbesteding en met respect voor bepaalde verplichtingen.

Indien het bedrag van de overheidsopdracht geschat wordt op minder dan 30.000 € excl btw, moet u minstens drie leveranciers raadplegen en hen duidelijk maken dat de producten aan bepaalde criteria moeten voldoen. Vergelijk de offertes vervolgens op basis van de criteria die u vermeldde in uw aanbesteding en motiveer uw keuze van de leverancier aan de hand van een gemotiveerd gunningsbesluit. U moet alle documenten in verband met uw aanbesteding zorgvuldig bewaren.

Meer weten over de gunningsprocedure van overheidsopdrachten van beperkte waarde (pdf)

Dit zijn twee indicatieve (niet limitatieve) lijsten van leveranciers, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U kunt ook een beroep doen op leveranciers die niet voorkomen in deze lijsten.