Organiseren van pedagogische activiteiten

Het aanbieden van fruit, groenten en melkproducten vormt een prima gelegenheid om pedagogische activiteiten te organiseren rond gezonde en duurzame voeding.

Daarom vragen we elke leerkracht waarvan de klas gezonde producten ontvangt, om daar minstens 1 pedagogisch initiatief aan te koppelen in de loop van het schooljaar: een quiz over evenwichtige voeding, een bezoek aan een boerderij, een degustatie, een klasgesprek…

Bij haar eerste steunaanvraag van het schooljaar (na een trimester uitdeling) moet de school voor elke klas verduidelijken welke maatregel uitgevoerd is (of zal worden).

Nood aan pedagogische tools?

Heel wat instellingen bieden financiële steun, pedagogische instrumenten en activiteiten met betrekking tot gezonde en duurzame voeding. Sommige van die activiteiten zijn kosteloos voor de school. Dit zijn enkele mogelijke partners:

« Het eten van groenten, fruit en melkproducten op school is belangrijk voor de groei van onze kleintjes. Wij brengen hen de basisprincipes van gezonde voeding bij en tijdens de pauze delen ze producten met elkaar, die we niet altijd in hun boekentas terugvinden. »

Amina, kleuterjuf, 1ste kleuterklas, Elsene

“Jongeren grijpen sneller naar een snack dan naar een gezond tussendoortje. Het is goed dat we hen de kans geven om samen de lekkere smaak en de gezondheidsvoordelen van groenten, fruit en melkproducten te (her)ontdekken. Naar aanleiding van dit programma worden de producten gratis aangeboden. Ook dat is van belang, want voor veel van onze leerlingen gaat een groot deel van het gezinsbudget naar levensmiddelen.”

Luca, leraar in het buitengewoon onderwijs, 5de middelbaar, Brussel